Get Adobe Flash player

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotyczy serwisu http://www.guliwer.pl (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez:

GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW, REGON: 121276501, NIP: 6772344352, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000360026.
reprezentowana przez:
SŁAWOMIRA TOMAL – PREZESA ZARZĄDU

(zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub przesłania korespondencji na adres guliwerspzoo@gmail.pl lub inny z domeny guliwer.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

• ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW, REGON: 121276501, NIP: 6772344352, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000360026.
• Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: guliwerspzoo@gmail.pl, telefonicznie: 012-658-28-33, pisemnie: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW
• Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
• Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy.
• Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi.
• Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych.
• Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: guliwerspzoo@gmail.pl, zadzwoń́ pod numer: 012-658-28-33lub udaj się̨ do naszej siedziby.
• Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
o podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne
o podanie przez Ciebie danych jest warunkiem złożenia oferty
o podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy
• Informacja o braku podania danych:
o możemy odmówić złożenia oferty
o możemy odmówić zawarcia umowy

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES SERWISU

• Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach.
• Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania.
• Ciasteczka służą nam do:
o optymalizacji korzystania z SERWISU
o dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji
o do statystyk (są one anonimowe)
• W ramach SERWISU możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek:
o ciasteczka „niezbędne” do korzystania z SERWISU u (np.: uwierzytelniające pliki).
o ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć).
o ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania Z SERWISU).
o ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie i Twoich ustawień w zakresie języka, regiony, rozmiaru czcionki etc.).
• Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
• Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.

Pisząc do nas przez stronę maila zgadzasz się z poniższą treścią:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GULIWER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Krakowie moich
danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub złożenie oferty
zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce
Prywatności.
Administratorem danych osobowych jest GULIWER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Krakowie.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym
w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze
ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach
spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Tel. 833 363 936

 PROMOCJA!!! 

Wywóz Gruzu

6m3 


 PROMOCJA!!! 

Wywóz śmieci

6m3


Kontenery

od 6m3

do 18m3


ZADZWOŃ DO NAS!