Wysyłając wiadomość zgadasz się na: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub złożenie oferty zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności. Administratorem danych osobowych jest GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Krakowie. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem __________ Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cennik

KONTENERY (netto): gruz:
6 m3 - 350 zł,
POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności dotyczy serwisu http://www.guliwer.pl (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW, REGON: 121276501, NIP: 6772344352, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000360026. reprezentowana przez: SŁAWOMIRA TOMAL – PREZESA ZARZĄDU (zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”) DANE OSOBOWE W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub przesłania korespondencji na adres guliwerspzoo@gmail.pl lub inny z domeny guliwer.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) • ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW, REGON: 121276501, NIP: 6772344352, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000360026. • Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: guliwerspzoo@gmail.pl, telefonicznie: 012-658-28-33, pisemnie: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW • Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. • Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy. • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi. • Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych. • Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: guliwerspzoo@gmail.pl, zadzwoń́ pod numer: 012-658-28-33lub udaj się̨ do naszej siedziby. • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych: o podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne o podanie przez Ciebie danych jest warunkiem złożenia oferty o podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy • Informacja o braku podania danych: o możemy odmówić złożenia oferty o możemy odmówić zawarcia umowy ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa. POLITYKA COOKIES SERWISU • Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach. • Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania. • Ciasteczka służą nam do: o optymalizacji korzystania z SERWISU o dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji o do statystyk (są one anonimowe) • W ramach SERWISU możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek: o ciasteczka „niezbędne” do korzystania z SERWISU u (np.: uwierzytelniające pliki). o ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć). o ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania Z SERWISU). o ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie i Twoich ustawień w zakresie języka, regiony, rozmiaru czcionki etc.). • Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką. • Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.

FORUMULARZ RODO