Get Adobe Flash player

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotyczy serwisu http://www.guliwer.pl (dalej „SERWIS”) prowadzonego przez:

GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW, REGON: 121276501, NIP: 6772344352, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000360026.
reprezentowana przez:
SŁAWOMIRA TOMAL – PREZESA ZARZĄDU

(zwanego dalej „ADMINISTRATOREM”)

DANE OSOBOWE

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub przesłania korespondencji na adres guliwerspzoo@gmail.pl lub inny z domeny guliwer.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

• ADMINISTRATOR Twoich danych osobowych to: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW, REGON: 121276501, NIP: 6772344352, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS:0000360026.
• Kontakt z ADMINISTRATOREM: We wszystkich sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz skontaktować się za pośrednictwem, e-mail: guliwerspzoo@gmail.pl, telefonicznie: 012-658-28-33, pisemnie: GULIWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PIASTOWSKA 57/27 30-067 KRAKÓW
• Podstawa i Cel do przetwarzania Twoich danych osobowych: Twoje dane są przetwarzane w celu złożenia oferty lub wykonania umowy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
• Kto ma wgląd w Twoje dane osobowe: podmioty zapewniające obsługę księgową przedsiębiorstwa, podmioty zapewniające obsługę prawną przedsiębiorstwa, upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy.
• Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe: Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres 6 lat w celu rozpoznania Twoich roszczeń lub zapewnienia Ci obsługi.
• Twoje prawa, czyli przysługuje Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych.
• Jak skorzystać z przysługujących Ci praw: w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: guliwerspzoo@gmail.pl, zadzwoń́ pod numer: 012-658-28-33lub udaj się̨ do naszej siedziby.
• Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
o podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne
o podanie przez Ciebie danych jest warunkiem złożenia oferty
o podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy
• Informacja o braku podania danych:
o możemy odmówić złożenia oferty
o możemy odmówić zawarcia umowy

ADMINISTRATOR zapewnia, że chroni Twoje dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

POLITYKA COOKIES SERWISU

• Ciasteczka (ang. cookies) stanowią informacje tekstowe przesyłane do Ciebie przez serwer www. Ciasteczka są zapisywane i przechowywane na Twoich komputerach, tabletach, smartphonach lub podobnych urządzeniach.
• Ciasteczka zawierają informacje o stronie, z której pochodzą, unikalny numer oraz ich czas przechowywania.
• Ciasteczka służą nam do:
o optymalizacji korzystania z SERWISU
o dostosowania zawartości stron do Twoich preferencji
o do statystyk (są one anonimowe)
• W ramach SERWISU możemy stosować następujące rodzaje ciasteczek:
o ciasteczka „niezbędne” do korzystania z SERWISU u (np.: uwierzytelniające pliki).
o ciasteczka „od bezpieczeństwa” (np.: odpowiedzialne za wykrywanie nadużyć).
o ciasteczka „od informacji” (np.: zbierające informacje o sposobie korzystania Z SERWISU).
o ciasteczka „od pamiętania” (np.: odpowiedzialne za zapamiętanie i Twoich ustawień w zakresie języka, regiony, rozmiaru czcionki etc.).
• Korzystając z SERWISU wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z niniejszą polityką.
• Aby zrezygnować z korzystania z ciasteczek zmień ustawienia wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki (Explorer, Chrome, Opera etc.) lub zaprzestań korzystania z SERWISU.

Pisząc do nas przez stronę maila zgadzasz się z poniższą treścią:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GULIWER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Krakowie moich
danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub złożenie oferty
zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce
Prywatności.
Administratorem danych osobowych jest GULIWER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA z siedzibą w Krakowie.
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym
w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze
ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach
spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Tel. 602 373 300

 PROMOCJA!!! 

Wywóź Gruzu

6m3 - 240zł


 PROMOCJA!!! 

Wywóz śmieci

6m3 - 440zł


Kontenery

od 6m3

do 18m3


ZADZWOŃ DO NAS!